Jak lávku vidí specialista zakládání staveb

pátek, 29. červenec 2011 v 11.15 | autor: vot | Obsahuje: Fotogalerii

Brandýs n/L (vot) V pátek 22. července v odpoledních hodinách se brandýská radnice poprvé dozvídá o tom, že pěší lávka přes Labe je prohnutá a silně nakloněná. Musela proto být následně uzavřena. V současné době podpěrný pilíř lávky na brandýské straně visí ve vzduchu a jímka pod ním se odporoučela do Labe. Lávka zatím drží. Do doby, než bude vystavěna nová jímka, bude lávka zřejmě uzavřena. Dle vyjádření Povodí Labe byl maximální průtok v sobotu 23. července 350 m3/s a byl tedy lehce překročen 1. stupeň povodňové aktivity. Zvýšený průtok Labe byl s největší pravděpodobností důvodem kolapsu pilíře, ale tohoto stupně bývá během jarního tání běžně dosaženo a často je i překročen, projekt lávky s ním tedy musel určitě počítat.

O možných důvodech podemletí jednoho z pilířů lávky jsme si krátce povídali s Martinem Vondráčkem, autorizovaným inženýrem, členem organizace ČKAIT a specialistou zakládání staveb.

 

Kde lze podle vás hledat možné příčiny problému?

U podobných situací bývá problémem obvykle shoda několika okolností. Založení dočasné podpory ve štětové jímce (viz. jímka ze štětovnic - kovové norné stěny), obsypané těžkým kamenným záhozem a provedený kvalitní zásyp uvnitř jímky je běžné řešení, mnohokrát použité. K chybám mohlo dojít již v návrhu délky štětovnic. Délka štětovnic musí odpovídat návrhu projektu a projekt musí vycházet z relevantních podkladů. Projekt by měl znát geologii a výškové úrovně dna a jednotlivých geologických  vrstev. Také by měl brát v úvahu hydraulické poměry v řece a primárně neumisťovat podpory do míst maximálního proudu nebo vodních vírů, které se pod jezem a v korytě mohou tvořit. Štětovnice je dobré zaberanit (zatlouci), pokud je to možné, až do úrovně skalního podloží. Pokud nelze štětovnice dostatečně vetknout pod úroveň dna a ty ve dně dostatečně „nedrží“, je bezpodmínečně nutný kvalitní kamenný zához okolo, který zabraní vymílání a dostatečně stabilizuje patu štětovnic. Kamenný zához je vhodné provést v každém případě. Pro zához by se měl použít kámen o hmotnosti min. 80-200 kg. Při použití nekvalitního kamene s malou hmotností může dojít k jeho odplavení, pak k podemletí štětovnic a kolapsu jímky.

 

Předpokládejme, že všechny tyto postupy byl v Brandýse dodrženy, je zde ještě něco, co může mít vliv?

V Brandýse byl dle mého názory ještě další problém a to s dočasným násypem podél levého břehu Labe. Tento násyp mohl způsobit turbulentní (vířivé) a zrychlené proudění vody okolo levobřežní podpory a mohl uspíšit a přispět k jejímu podemletí. Jako každý zásah do koryta řeky by měl být tento násyp povolen správcem toku. Ke kolapsu určitě přispěl souhrn několika věcí a ne pouze jedna.

 

Kdo podle vás nese zodpovědnost za podemletí pilíře?

Zodpovědnost musí určitě nést zhotovitel, který ručí za provedené dílo. Doufejme, že k opravě lávky dojde v co nejkratší době a lidem z okolí se aspoň částečně zjednoduší situace, kterou jim oprava brandýských mostů přináší.

Související články

Kategorie: Rozhovory | Zobrazeno: 2368

HYDE PARK - REAKCE - NÁZORY - OHLASY

Ke článku se ještě nikdo nevyjádřil, buďte první:

Vložit nový názor do Hyde Parku

:
:
:
:
:
: captcha

Inzertní servis

Inzertní servis »

on-line inzerce

Inzertní servis »